Jan Huneman  waddenfotografie
                      

Foto's van de Waddenzee met zijn kwelders, zandbanken en eilanden.

Een dynamisch landschap van heldere lichten en donkere schaduwen tussen de getijbewegingen van eb en vloed.

Ik woon op Terschelling, dus veel foto's van dit prachtige eiland met het Europees Natuurmonument "De Boschplaat".

Jan Huneman 

contact